Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 1890/1891/1892/1893
Thác bản bia thôn Thị xã Lỗ Hiền huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên 紹天府雷陽縣魯賢社市村, sưu tầm tại thôn Hương Nguyên tổng Xuân Lai phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 4 mặt, khổ 49 x 64 cm và 30 x 64 cm, gồm 41 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 13 (1752)
Người soạn: Nguyễn Bá Khuê 阮伯奎; quê quán: xã Vận Qui huyện Đông Sơn; chức vị: Tri huyện huyện Đường An, Cẩn sự Tá lang
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Thuần Sĩ, chức Thông Chính sứ, tước Thiệu Trung tử là người bản thôn, làm quan Tứ phẩm thức cúng trong triều Khi tuổi đã gần 70, ông cúng 40 lạng bạc và 6 mẫu ruộng cho bản thôn Dân thôn giao ước các thể thức cúng giỗ theo quy định Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng Có bài thơ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)