Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20250
Thác bản bia thôn Bảo Mãn xã Ninh Định huyện Hiệp Hòa phủ Đa Phúc 多福府洽和縣寧定社保滿村, sưu tầm tại đình thôn Bảo Mãn xã Tân mãn tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 85 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 18 (1865).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Phúc Ý cùng vợ họ Ngô hiệu Diệu Cẩm người bản thôn bỏ ra 160 quan tiền cùng một số ruộng giúp cho thôn chi dùng vào việc công. Bản thôn bầu ông bà làm Hậu thần. Ghi vị trí các thửa ruộng có tại các xứ đồng và ngày giỗ với các lễ vật đi kèm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)