Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20251
Thác bản bia thôn Bảo Mãn xã Ninh Định 寧定社保滿村, sưu tầm tại đình thôn Bảo Mãn xã Tân Mãn tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 73 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 5 (1893).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Hai bà phụ nữ, một người hiệu Diệu Nguyện, bỏ ra 100 quan tiền, hơn 7 sào ruộng, một người hiệu Diệu Uẩn, bỏ ra 70 quan, hơn 4 sào ruộng để giúp vào việc đắp đê và việc công cho thôn. Hai bà được dân trong thôn bầu bàm Hậu thần. Kê vị trí các thửa ruộng và thể lệ cúng giỗ hàng năm cho hai bà.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)