Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20252
Thác bản bia thôn Bảo Mãn xã Tân Mãn tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa 洽和縣嘉吉總津滿社保滿村, sưu tầm tại đình thôn Bảo Mãn xã Tân Mãn tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 62 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 2 (1971).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà họ Nguyễn hiệu Diệu Liệt, người bản thôn cúng 60 đồng giúp bản thôn tu sửa đình, được bầu làm Hậu thần. Ghi ngày giỗ và các thửa ruộng do bà cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)