Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20260
Thác bản bia thôn Bảo Mãn 保滿村, sưu tầm tại đình thôn Bảo Mãn xã Tân Mãn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 82 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 26 (1873).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Trước đây ông Ngô Hữu Tài người bản thôn giúp 100 quan tiền cho thôn để làm việc đào sông, sau đó ông lại bỏ ra 40 quan giúp dân đắp đê. Dân trong thôn đồng ý bầu ông và hai người vợ (một người tên hiệu Diệu Phú, một người tên hiệu Từ Phú) hưởng Hậu thần, thờ cúng ở đình, theo nghi thức đã được thỏa thuận.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)