Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20261
Thác bản bia thôn Bảo Mãn xã Ninh Định huyện Hiệp Hòa phủ Đa Phúc 多福府洽和縣寧定社保滿村, sưu tầm tại đình thôn Bảo Mãn xã Tân Mãn huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 82 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 20 (1867).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân trong thôn có việc đào sông Thiên Đức, ông Nguyễn Đức Lộc bỏ ra 140 quan tiền trợ giúp cho công việc. Sau đó vợ ông hiệu Diệu Hoa lại bỏ ra 40 quan giúp dân sửa đình. Dân trong thôn truy ơn, bầu hai vợ chồng ông làm Hậu thần. Ghi các thể lệ về lễ vật dùng vào ngày giỗ hàng năm cho hai người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)