Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20275
Thác bản bia thôn Tiên Độ xã Hữu Định tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa phủ Đa Phúc 多福府洽和縣嘉吉總有定社仙度村, sưu tầm tại đình thôn Tiên Độ xã Hữu Định huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 80 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 36 (1883).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Ngô Văn Cân cùng vợ hiệu Diệu Đạo người bản thôn xuất gia tài 120 quan tiền chi dùng vào việc sửa đình. Sau đó ông bà lại xuất tiếp 60 quan, 11 sào ruộng giao cho thôn chi dùng. Ông bà được bầu làm Hậu thần. Ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng và ngày giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)