Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20279
Thác bản bia thôn Tiên Độ xã Hữu Định huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc tỉnh Bắc Giang 北江省天福府洽和縣有定社仙度村, sưu tầm tại đình thôn Tiên Độ xã Hữu Định huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 77 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Ngô Thị Ninh người bản thôn cúng cho dân 90 quan tiền dùng vào việc tu sửa miếu và sắm đồ tế khí. Mọi người trong thôn đồng ý bầu cho người chồng trước của bà làm Hậu thần. Sau đó, bà tự nguyện xuất ra 2 mẫu 2 sào 2 thước ruộng làm hương hỏa cho chồng, được bản thôn chấp thuận. Ghi một số điều lệ dùng vào ngày giỗ đã được làng thỏa thuận.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)