Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20281
Thác bản bia thôn Tiên Độ xã Hữu Định tổng Gia Cát huyện Hiệp Hòa phủ Đa Phúc 多福府洽和縣嘉吉總有定社仙度村, sưu tầm tại đình thôn Tiên Độ xã Hữu Định huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 77 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 21 (1868).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Tự Đức thứ 13 (1860) nhân có trát đào sông Thiên Đức và đắp đê, chi phí công dịch lớn, bà họ Ngô hiệu Diệu Chấn xuất gia tài 80 quan giúp vào công việc. Bản thôn nhất trí bầu bà làm Hậu thần. Tiếp đó bà lại xuất 1 mẫu 2 sào làm hương hỏa về sau cho bản thân, giao cho thôn trông nom. Ghi lại vị trí các thửa ruộng này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)