Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 20637
Thác bản bia thôn Thượng Trù xã Sính Kế huyện Phượng Nhãn phủ Lạng Giang 諒江府鳳眼縣……….., sưu tầm tại đình Chợ thôn Thượng Trù xã Sính Kế thượng phủ Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 67 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn tân tạo đình vũ, bà vợ chính của ông họ Trần là Thân Thị Diệu Thu đã xuất 50 quan tiền cổ và 5 sào ruộng và nhu dụng. Dân làng nhất trí bầu bà Thu làm Hậu thần và qui định việc cúng biếu hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)