Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20658/20659/20660
Thác bản bia giáp Đông và giáp Tây thôn Thượng xã Tiểu Mai huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc 天福府….., sưu tầm tại đình xã Mai Thượng tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 3 mặt, khổ 42 x 68 và 20 x 64 cm, gồm 30 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 550 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 10 (1829).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức 12 vị Hậu thần mỗi vị cúng cho làng 12 quan tiền vào công dụng; lại cúng 2 sào ruộng để gửi giỗ. Có ghi qui định cúng giỗ Hậu thần và các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)