Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20670
Thác bản bia thôn Thượng xã Tiểu Mai huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà 北河府…, sưu tầm tại đình xã Mai Thượng tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 73 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 45 (1784).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức các Hậu thần mỗi người cúng cho làng ruộng và 20 quan tiền sử. Có ghi tên các Hậu thần và các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)