Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20686/20687/20688/20689
Thác bản bia thôn Thượng xã Tiểu Mai huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà 北河府…….., sưu tầm tại làng Thị Nội Giám Lăng xã Mai Thượng tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 4 mặt, khổ 90 x 148 và 42 x 148 cm, gồm 46 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Khánh thứ 2 (1730).
Người soạn: họ Nguyễn 阮; chức vị: Quốc tử thượng quan viên, đương nhiệm chức Tri phủ phủ Bắc Hà.
Người viết chữ: họ Đỗ 杜; chức vị: Đề lại phủ Bắc Hà.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Quan Thị nội giám ty lễ giám Tả thiếu giám Bao Thọ hầu cúng cho làng 370 quan tiền và 6 mẫu ruộng, dân làng biết ơn suy tôn ông làm Hậu thần hưởng cúng tế hàng năm và lập bia ca ngợi công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)