Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20701/20702
Thác bản bia giáp Trong Thôn thôn Thượng xã Tiểu Mai huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà 北河府…., sưu tầm tại thôn Lữ xã Mai Thượng tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 65 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 14 (1753).
Người soạn: Hoàng Kim Thạch 黃金石.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức Hậu thần họ Nguyễn thụy Lương Hậu đã cúng cho làng 40 quan tiền sử và 3 thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)