Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20717
Thác bản bia sưu tầm tại đình Giáp Nhất và giáp Ba xã Mai Đình tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 87 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nguyễn quý công hiệu Luyện Đạt là người có danh cao đức vọng trong làng. Nay ông Luyện Đạt đã chết, người cháu trưởng của ông và vợ ông cúng cho làng 100 quan tiền và một số ruộng để gửi giỗ cho ông. Dân làng nhất trí bầu ông Luyện Đạt làm Hậu thần và qui định việc cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)