Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20719
Thác bản bia thôn Nguyên Nhất thôn Giáp Nhất và thôn Giáp Ba xã Mai Đình tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 北江省…., sưu tầm tại đình Giáp Nhất và Giáp Ba xã Mai Đình tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 61 x 85 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 9 (1915).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Ất Mão bản xã hưng công tu tạo đình vũ, ông họ Đinh đã cúng 16 nguyên tiền cho xã, dân 3 thôn trong xã nhất trí bầu cha ông là Đinh Đức Trạch phủ quân làm Hậu thần, ông lại cúng 4 sào 3 thước 3 tấc ruộng cho dân luân lưu canh tác để làm của hương hỏa. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)