Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20723
Thác bản bia thôn Nguyên Xá xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc 天福府…., sưu tầm tại đình thôn Nguyễn Xá xã Mai Đình tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 53 x 90 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 13 (1860).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Giáp Thìn bản thôn di chuyển đình làng đi chỗ khác, hương lão Trần Bá Trịnh đã cúng 70 quan tiền vào nhu dụng, lại cúng 1 mẫu ruộng cho dân luân lưu canh tác để dùng vào việc hương hỏa; năm Canh Thân, bản thôn cần kinh phí để khơi sông, ông Cai tổng Nguyễn Ngọc Oánh đã cấp 50 quan tiền vào nhu dụng, lại cúng 4 sào ruộng để gửi giỗ. Dân làng nhất trí bầu hai ông Trần Bá Trịnh và Nguyễn Ngọc Oánh làm Hậu thần và qui định việc cúng biếu hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)