Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20726
Thác bản bia thôn Nguyên Xá xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc 天福府…., sưu tầm tại đình thôn Nguyên Xá xã Mai Đình tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 76 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 13 (1860).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bản thôn hưng công tu sửa miếu. Ông Nguyễn Xuân Tín tự Phúc Tính đã xuất 110 quan tiền vào nhu dụng; lại cúng 1 mẫu 1 sào ruộng làm của hương hỏa. Trong lúc công việc còn bức bách, vợ lẽ ông là Trần Thị Nghiễm lại xuất 120 quan tiền và 1 mẫu ruộng nữa. Dân làng biết ơn bầu hai ông bà làm Hậu thần, hưởng cúng biếu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)