Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20733
Thác bản bia xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 北江省…., sưu tầm tại đình xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 62 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 3 (1918).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản xã hưng công tu tạo đình vũ cần nhiều kinh phí, dân tình lại khốn khó, hai bà Phan Thị Bàng và Phan Thị Xa nghĩ đến việc báo hiếu cho cha mẹ đã cúng 20 nguyên thanh tiền vào nhu dụng, lại cúng 1 sào ruộng để gửi giỗ. Dân làng nhất trí bầu cha hai bà tự Phúc Minh làm Hậu thần của bản xã hưởng cúng giỗ hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)