Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 20735/20736
Thác bản bia thôn Vệ Tân xã Mai Đình tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa …和府……., sưu tầm tại đình xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 25 x 50 và 26 x 43 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 13 (1860).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức ông Vương Văn Chẩn xuất 100 quan tiền và 1 mẫu ruộng cho làng để khơi sông và để gửi giỗ. Dân làng nhất trí bầu ông làm Hậu thần và qui định việc cúng biếu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)