Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20749
Thác bản bia thôn Bảo Sơn xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Đa Phúc 多福府……., sưu tầm tại thôn Bảo Sơn xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 55 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn làm đê Gia Thượng cần nhiều kinh phí, ba ông Đào Khắc Uyên, Đào Khắc thâm, Đào Khắc Trường là những người có hằng tâm đã xuất 70 quan tiền vào công dịch. Dân làng nhất trí bầu cha của ba ông là Đào Phúc Lực làm Hậu thần hưởng cúng giỗ hàng năm.
Bà Trần Thị Diệu Tịnh xuất 30 quan tiền và 4 sào ruộng trị giá 50 quan tiền vào việc làm sông ở địa phương nên được dân làng nhất trí cho bà được gửi giỗ tại đình và qui định việc cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)