Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 20753
Thác bản bia thôn Bảo Sơn xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà 北河府…, sưu tầm tại đình thôn Bảo Sơn xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 70 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 15 (1816).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức bà Lê Thị Thương cúng 15 quan tiền cổ và 3 sào ruộng vào việc thờ cúng của làng và gửi giỗ cho bản thân. Có ghi các qui định cúng giỗ Hậu thần và các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)