Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 20758
Thác bản bia thôn Bảo Sơn xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc 天福府……, sưu tầm tại đình thôn Bảo Sơn xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 76 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức ông Đào Phúc Hòa là người tính tình khoan hậu lại có hằng sản, hằng tâm, hay cấp tiền giúp đỡ làng những lúc gặp khó khăn nên được bầu làm Hậu thần, hưởng cúng biếu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)