Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20760
Thác bản bia thôn Bảo Sơn xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà 北河府…, sưu tầm tại đình thôn Bảo Sơn xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 50 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn phải gánh 3 xuất binh theo sự phân bổ của huyện, ông Phúc Thuận đã xuất 11 quan tiền và 11 sào ruộng vào quan dịch và gửi giỗ, dân làng nhất trí bầu ông làm Hậu thần hưởng cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)