Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 20763
Thác bản bia thôn Giáp Trung xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc 天福府…, sưu tầm tại đình thôn Bảo Sơn xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 74 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 5 (1834) .
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn tu sửa khám rồng nhưng còn thiếu tiền, con trai của ông Ngô Bá Quyền là Ngô Bá Thể là người có hằng tâm đã cúng cho thôn 15 quan tiền cổ, dân làng nhất trí bầu ông Ngô Bá Quyền làm Hậu thần và qui định thể lệ cúng giỗ hàng năm. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)