Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 20765
Thác bản bia thôn Bảo Sơn xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Thiên Phúc 天福府…, sưu tầm tại đình thôn Bảo Sơn xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 43 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 120 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kiến Phúc thứ 1 (1883).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn thiếu tiền chi vào việc binh ngạch, bà Ngô Thị Diệu Hòa đã cúng 30 quan tiền và 4 sào ruộng cho làng nên được bầu làm Hậu thần. Có ghi các xứ ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)