Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後佛碑記
Kí hiệu: 20772
Thác bản bia thôn Bảo Sơn xã Mai Đình huyện Hiệp Hòa phủ Đa Phúc 多福府…., sưu tầm tại chùa thôn Bảo Sơn xã Giáp Ngũ tổng Mai Đình huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 56 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Gặp lúc bản thôn hưng công tu sửa đình chùa cần nhiều kinh phí, hai bà Trần Thị Chiêm và Ngô Thị Lũy là những người có hằng tâm đã cúng mỗi người 6 quan tiền cổ cho làng chi dùng, dân làng nhất trí bầu hai bà làm Hậu phật, hai bà lại cúng 2 sào ruộng để gửi giỗ. Có ghi qui định cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)