Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 2436
Thác bản bia xã Ninh Giang huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣寧江社, sưu tầm tại xã Ninh Giang huyện Đông Ngàn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 90 x 138 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 740 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 8 (1670).
Người soạn: tên hiệu: Đông Thọ Chuyết Phu; học vị: Tiến sĩ khoa Bính Tuất; chức vị: Quốc tử giám Tư nghiệp; tước: Thọ Vinh tử.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Năm Đinh Mùi (1667), quan Thám đốc Vịnh Quận công cấp tiền lương bổng cộng 500 quan và một số cây gỗ cho xã Ninh Giang để xây dựng một ngôi đình 3 gian 2 chái lợp ngói. Dân làng cảm ân đức ấy suy tôn ông làm Hậu thần và ghi vào đá để truyền lại lâu dài. Có bài minh 16 câu và tên các quan viên của xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)