Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 2453/2454
Thác bản bia xã Ninh Xuyên huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣寧川社, sưu tầm tại xã Phù Ninh tổng Hạ Dương phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 62 x 97 cm, gồm 39 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 5 (1744).
Người soạn: họ Nguyễn 阮, tên hiệu: Thuận Kính Trai; học vị: đỗ Tam trường khoa Quý Sửu; chức vị: Thị nội Văn chức.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Quận Phu nhân Nguyễn Thị Lộc, con gái ông Trạc Thọ hầu Nguyễn Đình Thị người bản xã cùng chồng là Tổng thái giám Cơ Quận công đều là người có đức hạnh tốt, có công đức nhiều với dân làng. Trước kia Cơ Quận công đã xin cho dân được miễn phu dịch, nay nhân lúc dân khổ vì loạn lạc, quận phu nhân lại cúng hơn 200 quan tiền và 30 sào ruộng…Dân xã cảm kích tôn bầu ông Trạc Thọ hầu làm Hậu thần. Có quy định ngày giỗ và thể thức giỗ hàng năm. Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)