Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 2497/2498
Thác bản bia đình thôn Hạ xã Phù Ninh huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣扶寧社下村, sưu tầm tại xã Phù Ninh tổng Hạ Dương phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 137 cm, gồm 36 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 3 (1737).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Lộc là vợ của Cơ Quận công người thôn Hạ là người đoan trang, nhân đức. Bà đã cúng cho dân thôn 200 quan tiền để chi dùng và 4 mẫu 2 sào ruộng để gửi giỗ cho bố mẹ. Dân làng cảm kích, tôn bầu bố mẹ bà là cụ Trạc Thọ hầu họ Nguyễn và cụ bà họ Nguyễn hiệu Diệu Khánh làm Hậu thần. Mặt sau bia ghi diện tích, vị trí các thửa ruộng giỗ và qui định về ngày giỗ, nghi thức cúng tế hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)