Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 2502/2504
Thác bản bia ba thôn An Thị, Xuân Dục, An Khê xã Yên Thường huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣安常社安市春育安溪三村, sưu tầm tại đền Nguyễn Tướng công thôn An Thị xã Yên Thường tổng Yên Thường phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 90 x 60 cm, gồm 51 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề , Cửu .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 34 (1773).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Nguyễn tướng công, chức Chiêu nghị tướng quân, Thiếu bảo, tước Huấn Trung hầu, con trai của Đô đốc Thiêm sự Hiển Quận công thuộc dòng dõi cao quý, là một vị quan trọng yếu trong triều, có nhiều công đức với dân làng, từng góp tiền và ruộng cho bản xã trong các lần tu sửa đình chùa. Vì vậy các bậc kỳ lão ở 3 thôn họp nhau tôn bầu cha mẹ của ông làm Hậu thần, được phụ thờ ở bên trái đình làng. Ông lại cấp 1500 quan tiền sử và 9 mẫu ruộng để chu cấp giỗ chạp hàng năm. Mặt sau bia ghi các thửa ruộng, thể lệ thờ cúng và mẫu văn tế ngày giỗ Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)