Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 3612/3613
Thác bản bia xã Công Hà huyện Siêu Loại phủ Thuận An 順安府超類縣公河社, sưu tầm tại đình xã Công Hà tổng Khương Tự huyện Siêu Loại tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 43 x 58 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 3 (1790).
Người soạn: họ Biện 卞; chức vị: Lại bộ Viên ngoại lang.
Người viết: Trương Đình Quán 張廷冠; chức vị: Nho sinh bản xã.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xã Công Hà sau cơn binh hoả lại gặp nạn đói nên đời sống của dân gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Ngọc Viên là người bản xã có hằng tâm hằng sản, vì thế bản xã đến hứa với gia đình ông cho mọi người được gửi giỗ. Ông đã cúng cho xã 1 mẫu ruộng bán được 50 quan cổ tiền, lại cúng thêm 10 quan cổ tiền để làm tiền trầu cau để gửi giỗ cho bà mẹ kế của mình. Ghi quy định cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)