Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 3626
Thác bản bia xã Đại Tự huyện Siêu Loại phủ Thuận An 順安府超類縣大寺社, sưu tầm tại chùa xã Đại Tự tổng Khương Tự huyện Siêu Loại tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 45 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 3 (1791).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Bản xã có việc công phải chi dùng rất nhiều mà không kham nổi kinh phí, nay có bà Cao Thị Giắt bỏ ra 50 quan cổ tiền và 1 mẫu 2 sào ruộng để làng chi dùng. Vì thế làng bầu bà và người chồng quá cố của bà làm Hậu thần. Qui định cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)