Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 5619/5620
Thác bản bia thôn Dương Xá xã Văn Phong huyện Võ Giàng phủ Từ Sơn 慈山府武江縣文峰社楊舍村, sưu tầm tại đình xã Văn Phong tổng Phù Lương huyện Quế Dương tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 35 x 65 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thái Đức thứ 4 (1788).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Đất nước đang trong cơn binh hỏa, phải chịu nhiều việc quan dịch, tô thuế lại nhiều vì thế bản thôn không thể gánh nổi. Ông Nguyễn Đình Liên cùng với vợ đã quyên góp cho thôn 180 quan cổ tiền và 2 mẫu ruộng. Quan viên hương lão trong thôn và toàn dân tôn bầu cha mẹ ông là Hậu thần, qui định cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)