Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 5624/5625
Thác bản bia xã Phùng Xá huyện Võ Giàng phủ Từ Sơn 慈山府武江縣馮舍社, sưu tầm tại đình xã Hữu Phùng tổng Phù Lương huyện Quế Dương tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 38 x 52 cm, gồm 31 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quang Trung thứ 5 (1792).
Người soạn: Nguyễn Thế Truyền 阮世傳; quê quán: xã Đồng Xuyết huyện Võ Giàng; chức vị: Huấn đạo.
Người viết chữ: Hà Tiến Trạc 何進擢; quê quán: xã Phùng Xá; học vị : Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ông Huyện thừa Nguyễn Sĩ Tài và bà Nguyễn Thị Chất cúng cho bản xã 70 quan thanh tiền và 6 mẫu ruộng. Dân xã bầu hai người là Hậu phúc thần, hàng năm cúng giỗ theo qui định. Ghi vị trí diện tích
số ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)