Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 5976/5977
Thác bản bia thôn Mị Xuyên xã Lai Khê huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣萊溪社湄川村, sưu tầm tại đình thôn Mị Xuyên xã Lai Khê tổng Lai Thượng huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 36 x 84 cm, gồm 24 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 46 (1785).
Người soạn: Phạm Huy Duệ 范輝璿; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Phạm Thị Quyền và cháu đã cúng cho thôn 70 quan cổ tiền và 2 mẫu ruộng để sửa chữa đình. Bản xã bầu chồng bà là ông Giải nguyên, Quốc tử giám Giám sinh Nguyễn Hữu Huệ là Hậu thần, hàng năm phải cúng giỗ theo qui định.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)