Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 16807
Thác bản bia thôn Đồng xã Đông Lâu tổng Nội Trà huyện Yên Phong phủ Từ Sơn慈山府安豐縣內茶總東樓社桐村, sưu tầm tại miếu thôn Đồng xã Đông Lâu huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 65 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 6 (1921).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Trương Thị Hồi cúng 60 đồng và 5 sào ruộng giúp làng xây đền vũ và mua Hậu cho cha mẹ. Bia ghi họ tên các vị Hậu: cha tự Phúc Sai, mẹ hiệu Diệu Đô. Thể thức cúng giỗ hàng năm và vị trí, diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)