Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 16832
Thác bản bia xã Trác Bút huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣桌筆社, sưu tầm tại xã Trác Bút huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 27 x 33 cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 7 (1709).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Quận phu nhân Nguyễn Thị Khuê người bản xã, bản chất nhân hậu, đức hạnh, có nhiều công đức với dân. Nay bà giúp làng 60 quan tiền, 5 sào ruộng để chi tiêu vào việc công. Dân làng nhớ ơn tôn bà làm Hậu thần, hàng năm cúng giỗ theo qui định ghi trong bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)