Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 351
Thác bản bia sưu tầm tại đình làng Hạ Đình xã Nhân Mục Cựu huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 78 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 18 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Minh Mệnh thứ 3 (1822)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Bà Tô Thị Hựu là vợ ông Câu Kê Chiêm Ân tử họ Nguyễn đã quá cố, cúng cho thôn 160 quan tiền dùng vào việc chung và số ruộng kị điền là 2 mẫu 3 sào Dân làng nhớ ơn, tôn bầu ông bà làm Hậu thần, định lệ cúng giỗ hàng năm Số ruộng trên giao cho dân cày cấy, hàng năm thu lợi tức là 9 quan 2 mạch tiền để mua sắm lễ vật cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)