Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 386
Thác bản bia thôn Hạ Đình xã Nhân Mục Cựu huyện Thanh Trì 青池縣仁睦舊社下亭村, sưu tầm tại đền Hạ Đình xã Nhân Mục Cựu tổng Khương Đình huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 27 x 45 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 120 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Gia Long thứ 8 (1809)
Người soạn: Nguyễn Đình Cẩn 阮廷瑾; quê quán: thôn Hạ Đình
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Nhạ, người giáp Đông Trung đã ngoài 50 tuổi, vì lo việc hậu sự, nên đã xuất 20 quan tiền giao cho giáp chi dùng vào việc chung và 10 sào ruộng để xin làm Hậu thần Dân trong giáp chấp thuận, tôn bầu bà làm Hậu thần lập điều ước cam kết cúng giỗ hàng năm

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)