Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 409
Thác bản bia giáp Dịch Ngọ xã Nhân Mục Cựu huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 常信府青池縣仁睦舊社奕午甲, sưu tầm tại đền Hạ Đình xã Nhân Mục Cựu tổng Khương Đình huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 74 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Minh Mệnh thứ 2 (1821)
Người soạn: họ Nguyễn 阮; chức vị: Đốc học trấn Sơn Tây, Cựu Lê triều Hương tiến; tước Chung Tú bá
Người viết chữ: Nguyễn Hi Thuyết 阮希說, tên hiệu: Thế Nghi, Thanh Nham chủ nhân
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Đề lại, tước Lãng Đức nam Bùi Đình Ngọ hiệu Nhân Hòa và vợ là Trương Thị Đức hiệu Trang Thục người giáp Dịch Ngọ xã Nhân Mục xin đặt ruộng hậu là 2 mẫu và 100 quan cổ tiền để bản giáp dùng làm việc công Bản giáp bầu 2 vợ chồng ông là Hậu thần, lập khoán ước thờ cúng vào những ngày giỗ chạp Có bài minh

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)