Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 1099/1115
Thác bản bia thôn Quan Nhân xã Nhân Mục Môn huyện Thanh Trì phủ Thường Tín 常信府青池縣仁睦門社官人村, sưu tầm tại đình xã Quan Nhân tổng Khương Đình huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 96 cm, gồm 26 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Ông Trần Đào Thụy trước ở ấp Nghi Tàm, Quảng Đức Sau vì yêu thích phong cảnh đất Quan Nhân nên đã xin đến nhập tịch Nhân dịp bản thôn tu sửa miếu, ông đã bỏ ra 100 quan tiền để trợ giúp chi phí và cung hiến 4 mẫu 4 sào rưỡi ruộng đất Toàn thôn họp bàn, cùng thuận tình tôn bầu thân phụ ông cùng 2 bà mẹ của ông là Hậu thần Có ghi thể lệ cúng tế Hậu thần vào ngày mồng 2 đầu xuân, các dịp ca xướng nhập tịch và ngày giỗ Mặt sau ghi vị trí các thửa ruộng cúng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)