Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 1121
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Quan Nhân tổng Khương Đình huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 47 x 70 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Hằng
Niên đại: Long Đức thứ 30
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 30 (1877)
Người soạn: Trương Mậu 張茂; chức vị: Trùm trưởng
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Huyên người bản thôn nay đã hơn 70 tuổi, nhân dân làng hưng công tân tạo ngôi miếu chi phí tốn kém, bà đã cung hiến 140 quan tiền kẽm, 3 sào ruộng để chi dùng vào việc công và hương hỏa sau này Dân làng cùng thuận tình bầu bà làm Hậu thần hưởng cúng tế quanh năm
Ghi chú: Chữ “Long” của niên hiệu Long Đức ở dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)