Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 1143
Thác bản bia xã Nhân Mục Môn huyện Thanh Trì phủ Thường Tín
常信府青池縣仁睦門社, sưu tầm tại đình xã Quan Nhân tổng Khương Đình huyện Thanh Trì tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 87 cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 2
Niên đại ước đoán: Minh Mệnh thứ 2 (1821)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bia ghi hai văn bản bầu Hậu của thôn Cự Lộc: 1) Ông Nguyễn Thuần Nhã vốn là người nhân hậu, được hàng xóm quý mến Năm Tân Tị, bản thôn hưng công sửa miếu vũ, cần nhiều công của chi phí Con rể ông người xã Nguyễn Xá huyện Hoài An phủ Ứng Hòa cùng vợ là người bản thôn đã cúng 100 quan cổ tiền để trợ giúp chi phí; lại cúng 1 mẫu 8 thước 6 tấc ruộng để gửi giỗ cho cha Bản thôn cùng thuận tình bầu Nguyễn Quý công, tự Thuần Nhã làm Hậu thần hưởng cúng tế hàng năm Có ghi các nghi tiết cúng tế và vị trí các xứ ruộng cúng 2) Bản thôn trùng tu miếu vũ, công trình quy mô tốn kém Bà Nguyễn Thị Lội cùng chồng cúng cho bản xã 100 quan cổ tiền, 1 sào 3 thước ruộng dùng vào việc công và gửi giỗ cho cha mẹ Bản thôn đồng lòng bầu cho mẹ bà làm Hậu thần và quy định nghi thức cúng giỗ hàng năm
Ghi chú: Hai chữ “Cảnh Hưng” ở đoạn niên đại trên thác bản là ngụy tạo

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)