Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 1155
Thác bản bia xã Cáo Đỉnh tổng Cổ Nhuế huyện Từ Liêm 慈廉縣古芮總郜鼎社, sưu tầm tại xã Cáo Đỉnh tổng Cổ Nhuế huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 59 x 110 cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Hoàng triều thứ 12, năm Kỷ Mùi
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 12 (1859)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Ông Dương Duy Trì và vợ là Đặng Thị Chiên là những người ăn ở nhân đức Gặp lúc bản xã khó khăn về tiền thuế và đào sông, ông bà đã cúng 270 quan tiền để nộp thuế cho xã Dân bản xã nhớ ơn, suy tôn ông bà làm Hậu thần Ông lại cúng 4 sào ruộng để phụng sự đèn hương và cúng 2 mẫu ruộng để gửi giỗ cho bản thân sau này Có ghi nghi thức cúng giỗ và vị trí các xứ ruộng cúng
Ghi chú: Theo ghi chú của người sưu tầm, thác bản này cùng với thác bản 1156 là 2 mặt của một tấm bia Nhưng hai thác bản có kích thước khác nhau và nội dung không liên quan với nhau Hai chữ ghi niên hiệu trên thác bản bị bôi xóa

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)