Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 1158
Thác bản bia xã Cáo Đỉnh huyện Từ Liêm 慈廉縣郜鼎社, sưu tầm tại xã Cáo Đỉnh tổng Cổ Nhuế huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 63 x 110 cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Chính Hòa thứ 12
Niên đại ước đoán: Tự Đức thứ 12 (1859)
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Ông Đặng Văn Hợi và vợ là Lê Thị Hạt là những người ăn ở cần kiệm nhân đức Gặp lúc bản xã thiếu kinh phí để nộp thuế và đào sông, ông bà đã đóng góp 270 quan tiền để chi dùng việc công Dân bản xã nhớ ơn và suy tôn ông bà làm Hậu thần Ông lại cúng 4 sào ruộng để dùng vào việc đèn hương, lại hứa cúng 2 mẫu ruộng để gửi giỗ cho bản thân sau này Có ghi nghi thức cúng giỗ và vị trí các xứ ruộng cúng
Ghi chú: Theo ghi chú của người sưu tầm, thác bản này cùng với thác bản 1157 là 2 mặt của một tấm bia Nhưng hai thác bản có kích thước khác nhau và nội dung không liên quan với nhau Hai chữ “Chính Hòa” trên thác bản là ngụy tạo

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)