Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
后神碑記
Kí hiệu: 1163/1164
Thác bản bia thôn Hoàng xã Cổ Nhuế huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai 國威府慈廉縣古芮社黃村, sưu tầm tại điếm thôn Hoàng xã Cổ Nhuế tổng Cổ Nhuế huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 67 cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 37 (1786)
Người soạn: Đỗ Xuân Uông 杜春汪; quê quán: xã Cổ Nhuế
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Khoan Nhã và vợ đều là con nhà danh giá trong làng Hai ông bà ăn ở nhân đức, thường giúp đỡ người nghèo khó hay công đức tu sửa cầu cống Năm Bính Ngọ (1786) bản xã vì có việc theo đuổi tranh giành kiện tụng, phải chi phí tốn kém, ông bà đã cung hiến 40 quan tiền chi dùng vào việc công, lại cúng 2 mẫu ruộng cho bản xã canh tác để chi dùng lúc cấp bách Dân xã ghi nhớ công đức, suy tôn ông bà làm Hậu thần Có quy định nghi thức cúng giỗ hàng năm

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)