Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 1165/1166
Thác bản bia thôn Hoàng xã Cổ Nhuế huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai 國威府慈廉縣古芮社黃村, sưu tầm tại điếm thôn Hoàng xã Cổ Nhuế tổng Cổ Nhuế huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 33 x 63 cm, gồm 25 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Lợi
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 47 (1786)
Người soạn: Đỗ Xuân Uông 杜春汪; quê quán: xã Cổ Nhuế; học vị: Nho sinh trúng thức
Người viết chữ: Nguyễn Đĩnh 阮挺; học vị: Thư toán
Chủ đề: Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Bà Chu Thị Dục người bản thôn, sống cùng chồng là Đỗ Danh Hiển và người thiếp, gia đình cầm sắt hòa hợp, sinh được con trai ngũ phúc đầy nhà Bà là người ăn ở nhân đức, hay giúp đỡ xóm làng Năm Bính Ngọ (1786) làng có nhiều việc tạp dịch phải chi phí nhiều, bà đã đóng góp 40 quan cổ tiền cho bản thôn chi dùng, lại hiến 16 sào ruộng để bản thôn canh tác Dân làng biết ơn bà, suy tôn hai ông bà làm Hậu thần Có ghi nghi thức cúng tế Hậu thần hàng năm và vị trí các xứ ruộng cúng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)