Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 2141
Thác bản bia thôn Chu Xá xã Hữu Thanh Oai huyện Thanh Oai phủ Ứng Thiên 應天府青威縣右青威社周舍村, sưu tầm tại chùa xã Chu Xá huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 61 x 115 cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 24 (1763).
Người soạn: họ Nguyễn 阮, tên hiệu: Trạm Hiên 湛軒; chức vị: Hiến phó.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ông Đoàn Đình Kim người bản thôn là người phong tư tuấn nhã, tư chất mạnh khỏe, được sung vào khiêng kiệu cho vua chúa. Ở làng ông được mọi người kính trọng, vì thế chức sắc trong thôn tôn bầu cha mẹ ông làm Hậu phật. Ông bèn cúng cho bản xã 150 quan và 1 mẫu 6 sào ruộng để thôn sử dụng cho việc hương hỏa. Có ghi ngày giỗ, thụy hiệu các Hậu thần và địa phận các xứ ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)