Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí

Hậu thần bi kí
後神碑記
Kí hiệu: 3309
Thác bản bia xã Đông Lai huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai 國威府慈廉縣東萊社, sưu tầm tại miếu xã Đông Lai phủ Hoài Đức tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 78 cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 28 (1767).
Người soạn: Nguyễn Thời Bình 阮時平; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Trong lúc dân trong xã thiếu tiền lo quan dịch nặng nề, bà Nguyễn Thị Miên đã cúng 28 quan tiền và 5 sào ruộng cho xã chi dùng. Toàn dân trong xã tôn bầu bà làm Hậu thần, định lệ là: lúc sinh thời, mỗi kì lễ hội, làng biếu bà 1 mâm xôi và 1 con gà, còn lễ cầu phúc thì được biếu 1 mâm cỗ. Sau khi mất xã cúng giỗ 4 mâm xôi 1 con lợn và 1 vò rượu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)